Användarvillkor: Genom att använda denna webbplats samtycker användaren till dessa villkor. Läs dessa villkor innan du använder webbplatsen Nordic Hydrogen Route. Gasgrid Finland Oy och Nordion Energi har upphovsrätt och äger rättigheterna av innehållet på denna webbplats.

Tjänsteleverantörer: Gasgrid Finland Oy och Nordion Energi. Gasgrid Finland Oy är webbplatsens huvudsakliga tjänsteleverantör. Adress: Keilaranta 19 D, 02150 Esbo. E-post: info@gasgrid.fi.

Nordic Hydrogen Routes varumärke får inte lagras, kopieras eller modifieras. Användning av annat material är tillåtet förutsatt att innehållet är oförändrat och att källan anges. Nordic Hydrogen Route presenterar sina tjänster och aktiviteter på denna webbplats, men förbinder sig inte att tillhandahålla eller leverera produkter och tjänster i enlighet med informationen häri. Innehållet på webbsidorna kan ändras, förnyas och raderas, och åtkomst till webbsidorna kan blockeras utan föregående meddelande.

Tjänsteleverantörernas ansvar: Tjänsteleverantörerna strävar efter att tillhandahålla korrekt och uppdaterad information på denna webbplats, men garanterar inte att webbplatsen kommer att fungera utan avbrott, är felfri eller att informationen är fullständig och korrekt. Nordic Hydrogen Routes webbsida kan innehålla tekniska fel och stavfel, föråldrad information och datavirus. Tjänsteleverantörerna kan inte garantera att materialet alltid är felfritt på grund av hur Internet fungerar och det potentiellt skadliga beteende som ligger utanför vår kontroll. Det rekommenderas att du alltid kontrollerar informationen med kontakten som anges på webbplatsen, till exempel innan du agerar utifrån informationen.

Tjänsteleverantörerna ska inte hållas ansvariga för direkta eller indirekta skador till följd av användning eller misslyckande av användningen av dessa webbplatser, elektroniska tjänster eller förlust av dessa.

Tredjepartsdata: Tjänsteleverantörerna ansvarar inte heller för innehållet som underhålls av andra parts webbplatser som dessa sidor har en länk till.

Användningsansvar: Genom att skicka in material från Nordic Hydrogen Routes server, till exempel via e-post eller hemsida, godkänner och bekräftar du följande:

Cookies: Webbplatsen använder cookies. Cookies är textfiler som finns på enheten du surfar på. Cookies används för att förbättra användarupplevelsen på webbplatsen och för analys. Du kan vägra användningen av cookies eller radera cookies, vilket dock kan begränsa tillgängligheten på webbplatsen.

Tjänsterna från Nordic Hydrogen Route och användningen av dessa webbsidor regleras av Finlands lagar.

Ändringar och effekt: Dessa användarvillkor träder i kraft 20.4.2022 och kommer att gälla tills vidare. Tjänsteleverantörerna har rätt att ensidigt ändra eller ersätta dessa Användarvillkor. Användarvillkoren ska ange det datum då villkoren senast ändrades.