Dekarbonisering, grön industrialisering, marknadsutveckling och stärka självförsörjningen av energi i Europa.
Energi från producenter till konsumenter – för att säkerställa tillgången till en öppen, tillförlitlig och säker vätgasmarknad.
Påskynda skapandet av vätgasekonomi och nya investeringar för att stödja den europeiska energiomställningen.
Öka tillgången till grön och konkurrenskraftig energi.

Nordic Hydrogen Route är ett initiativ mellan Gasgrid Finland och Nordion Energi och syftar till grön industrialisering, marknadsutveckling och till att stärka självförsörjningen av energi. Genom att bygga en vätgasinfrastruktur i Bottenviksregionen och en öppen vätgasmarkand fram till 2030, påskyndar Nordic Hydrogen Route omställningen mot att bli globalt ledande vätgas- och klimatpositiva ekonomier, skapa nya förutsättningar för nya investeringar och ökar tillgången till grön och konkurrenskraftig energi. Företagen strävar efter att utveckla en infrastruktur av rörledningar som effektivt kan transportera energi från producenter till konsumenter för att säkerställa tillgången till en öppen, tillförlitlig och säker vätgasmarknad.

PROJEKT

Nordic Hydrogen Route syftar till grön industrialisering, marknadsutveckling och till att stärka självförsörjningen av energi.

1
länder
Upp till
nya jobb år 2030, och 46 000 till år 2040
TWh
Förväntad efterfrågan på vätgas år 2050
600 KM
ny vätgasinfrastruktur
Upp till
MT
minskat utsläpp av CO2e per år fram till år 2050
I drift till år