Käytön ehdot: näiden www-sivujen käyttäminen edellyttää, että käyttäjä sitoutuu noudattamaan näitä ehtoja. Tutustu näihin ehtoihin ennen kuin käytät Nordic Hydrogen Routen www-sivuja. Näiden www-sivujen sisällön tekijänoikeus kuuluu Gasgrid Finland Oy:lle ja Nordion Energille. Kaikki oikeudet pidätetään.

Palveluntuottajat: Gasgrid Finland Oy ja Nordion Energi. Sivujen pääasiallisena palveluntuottajana toimii Gasgrid Finland Oy. Osoite: Keilaranta 19 D, 02150 Espoo. Sähköposti: info@gasgrid.fi.

Nordic Hydrogen Routen liikemerkkiä ei saa tallentaa, kopioida eikä muokata. Muun aineiston käyttö on sallittu, kun aineiston sisältöä ei muuteta ja lähde mainitaan. Nordic Hydrogen Route esittelee palvelujaan ja toimintaansa näillä www-sivuilla, mutta ei sitoudu tarjoamaan tai toimittamaan tuotteita ja palveluja tässä esitettyjen tietojen mukaisina. Www-sivujen sisältöä voidaan muuttaa, uudistaa ja poistaa, ja pääsy www-sivuille voidaan estää siitä ennalta ilmoittamatta.

Palveluntuottajan vastuu: palveluntuottajat pyrkivät tarjoamaan oikeaa ja ajanmukaista tietoa näillä www-sivuilla, mutta eivät takaa, että www-sivut toimivat keskeytyksettömästi tai virheettömästi tai että tiedot olisivat kattavia ja virheettömiä. Nordic Hydrogen Routen www-sivut voivat sisältää teknisiä ja kirjoitusvirheitä, vanhentunutta tietoa ja tietokoneviruksia. Internetin toimintatavasta ja valvontamme ulottumattomissa olevan mahdollisen haitallisen toiminnan vuoksi palveluntuottajat eivät voi taata, että aineisto olisi aina virheetöntä. Suosittelemme, että tarkistat tiedot aina suoraan esim. www-sivuilla ilmoitetulta yhteyshenkilöltä ennen kuin toimit tietojen perusteella.

Palveluntuottajat eivät vastaa välittömistä tai välillistä vahingoista, jotka aiheutuvat näiden www-sivujen tai sähköisten palveluien käytöstä tai käytönestymisestä tai näihin liittyvästä vahingosta.

Kolmannen osapuolen tuottama tieto: Palveluntuottajat eivät liioin vastaa muiden tahojen ylläpitämien www-sivujen sisällöstä, joihin näiltä sivuilta on linkki.

Käyttäjän vastuu: Lähettämällä aineistoa Nordic Hydrogen Routen palvelimesta esimerkiksi sähköpostitse tai www-sivujen välityksellä, käyttäjä hyväksyy ja vahvistaa seuraavat seikat:

Evästeet: Verkkosivuillamme on käytössä evästeet. Evästeet ovat tekstitiedostoja, jotka löytyvät selailuun käyttämästäsi laitteesta. Evästeitä käytetään käyttäjäkokemuksen parantamiseksi verkkosivuillamme ja analytiikkaan. Voit olla hyväksymättä evästeiden käytön tai poistaa evästeet, joka voi kuitenkin rajoittaa verkkosivujemme käytettävyyttä.

Nordic Hydrogen Routen palveluihin ja näiden www-sivujen käyttöön sovelletaan Suomen lakia.

Muutokset ja voimaantulo: Nämä käyttöehdot tulevat voimaan 20.4.2020 ja ne ovat voimassa toistaiseksi. Palveluntuottajilla on oikeus muuttaa tai korvata nämä käyttöehdot yksipuolisesti. Käyttöehtojen yhteydessä mainitaan päivämäärä, jolloin ehtoja on viimeksi muutettu.