PARTNERS

Projektpartners och intressenter

Projekt-
partners

Nordic Hydrogen Route är ett initiativ mellan Gasgrid Finland och Nordion Energi och syftar till grön industrialisering, marknadsutveckling och till att stärka självförsörjningen av energi. Genom att bygga en vätgasinfrastruktur i Bottenviksregionen och en öppen vätgasmarkand fram till 2030, påskyndar Nordic Hydrogen Route omställningen mot att bli globalt ledande vätgas- och klimatpositiva ekonomier, skapa nya förutsättningar för nya investeringar och ökar tillgången till grön och konkurrenskraftig energi.

Nordic Hydrogen Route är ett initiativ mellan Nordion Energi och Gasgrid Finland, nationella gas-TSO:er med lång erfarenhet av gasledningsinfrastrukturprojekt och drift.

Gasgrid Finland Oy är ett finskt, statligt bolag och systemansvarigt för transmissionssystemet. Vi erbjuder våra kunder säker, pålitlig och kostnadseffektiv överföring av gaser. Vi utvecklar aktivt vår överföringsplattform, tjänster och gasmarknaden på ett kundorienterat sätt för att främja framtidens koldioxidneutrala energi- och råvarusystem. Läs mer: www.gasgrid.fi

Nordion Energi är specialiserade på energiinfrastruktur och drivs av ett tydligt syfte; att vara med och driva omställningen mot 100% grön energi. Nordion Energi är TSO (Transmission System Operator) för det svenska stamnätet för gas och äger och driver även landets största distributionsnät för gas liksom elnätsverksamhet. Nordion Energi ser till att våra kunder såsom industrier, kommuner, kraftvärmeverk, hushåll, tankställen och restauranger alltid får sin energi på ett hållbart och säkert sätt. Läs mer: www.nordionenergi.se

Genom erfarenhet och expertis har företagen goda förutsättningar att samarbeta för att förverkliga Nordic Hydrogen Route, från planering till drift. Företagen utvecklar proaktivt gränsöverskridande vätgasinfrastruktur, vilket banar väg för nya investeringar i Bottenviksregionen. Avsikten att samarbeta i detta projekt startade i januari 2022, efter samarbete under paraplyet European Hydrogen Backbone (EHB), som är ett initiativ som består av 31 europeiska gasinfrastrukturföretag som arbetar tillsammans för att planera pan-europeisk dedikerad infrastruktur för vätgastransport.