Hiilineutraalius, alueellinen vihreä teollistuminen, talouskehitys ja Euroopan energiaomavaraisuus
Energiaa tuottajilta asiakkaille – pääsy avoimille, luotettaville ja turvallisille vetymarkkinoille.
Nopeutamme vetytalouden ja uusien investointien syntyä Euroopan energiasiirtymän tukemiseksi.
Lisäämme vihreän ja kilpailukykyisen kotimaisen energian saatavuutta
Nordic Hydrogen Route on Gasgrid Finlandin ja Nordion Energin yhteinen hanke, joka vauhdittaa vetytalouden luomista rakentamalla rajat ylittävän vetyinfrastruktuurin ja avaamalla avoimen vetymarkkinan Perämeren alueelle vuoteen 2030 mennessä. Nordic Hydrogen Routen tavoitteena on edistää hiilineutraalisuustavoitteiden saavuttamista, tukea alueellista vihreää teollistumista, talouden kehitystä ja Euroopan energiaomavaraisuutta. Yhtiöiden tavoitteena on rakentaa putkiverkosto, joka kuljettaa ja varastoi energiaa tehokkaasti tuottajilta kuluttajille varmistaen pääsyn avoimelle, luotettavalle ja turvalliselle vetymarkkinalle.

HANKE

Nordic Hydrogen Routen tavoitteena on edistää hiilineutraalisuustavoitteiden saavuttamista, tukea alueellista vihreää teollistumista, talouden kehitystä ja Euroopan energiaomavaraisuutta.

1
maata
Jopa
työpaikkaa vuoteen 2030 mennessä ja 46 000 vuoteen 2040 mennessä
TWh
potentiaalinen vedyn kysyntä
600 KM
uusi vetyputkisto
MT
vuosittaiset CO2e-vähennykset vuoteen 2050 mennessä
Toiminnassa
mennessä

PROJECT

Nordic Hydrogen Route will drive decarbonization, support regional economic development and enable an independent energy future for Europe. Click here to read more >

0
countries
600 KM
of new, dedicated hydrogen pipelines
Up to
new jobs by 2030, and 46,000 by 2040
Expected hydrogen demand by 2050
TWh
Emissions savings of up to
MT
CO2e per year by 2050
Operational by
0
countries
600 KM
of new, dedicated hydrogen pipelines
Operational by
Emissions savings of up to
MT
CO2e per year by 2050
Up to
new jobs by 2030, and 46,000 by 2040
Expected hydrogen demand by 2050
TWh