Kumppanit

Hankkeen kumppanit ja sidosryhmät

Hankkeen
kumppanit

Nordic Hydrogen Routen rakentajilla, kansallisilla kaasunsiirtoyhtiöillä Nordion Energillä ja Gasgrid Finlandilla, on pitkäaikainen kokemus kaasuputki-infrastruktuurihankkeista ja -toiminnasta.

Gasgrid Finland Oy on valtionyhtiö, joka toimii järjestelmävastaavana kaasun siirtoverkonhaltijana Suomessa. Tarjoamme asiakkaillemme turvallista, luotettavaa ja kustannustehokasta kaasujen siirtoa. Kehitämme aktiivisesti ja asiakaslähtöisesti siirtoalustaamme, palveluitamme ja kaasumarkkinoita edistääksemme tulevaisuuden hiilineutraalia energia- ja raaka-ainejärjestelmää. Lue lisää: www.gasgrid.fi

Nordion Energi on energiainfrastruktuuriin erikoistunut yhtiö, jolla on selkeä tavoite – olla mukana edistämässä siirtymistä sataprosenttisesti vihreään energiaan. Nordion Energi on Ruotsin kaasun siirtoverkko-operaattori, se omistaa ja ylläpitää maan suurinta kaasunjakeluverkkoa ja sillä on myös sähköverkkotoimintaa. Nordion Energi varmistaa asiakkaiden, kuten teollisuuden, kuntien, sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitosten, kotitalouksien, jakeluasemien ja ravintoloiden energiansaannin turvallisella ja kestävällä tavalla. Lue lisää: www.nordionenergi.se

Kokemuksensa ja asiantuntemuksensa ansiosta yhtiöillä on hyvät edellytykset yhteistyöhön Nordic Hydrogen Routen toteuttamiseksi aina suunnittelusta toimintaan. Yhtiöt ovat edelläkävijöitä rajat ylittävän vetyinfrastruktuurin kehittämisessä, mikä tasoittaa tietä uusille investoinneille Perämeren alueelle. Aie yhteistyöstä tässä hankkeessa syntyi tammikuussa 2022 eurooppalaisen vetyverkon (EHB) puitteissa tehdyn yhteistyön jälkeen. EHB on 31 eurooppalaisen energiainfrastruktuuriyrityksen yhteinen aloite Euroopan laajuisen vedynsiirtoinfrastruktuurin suunnittelemiseksi.